Nordre Øyeren fuglestasjon

Nordre Øyeren fuglestasjon (NØF) er en lukket forening. Det vil si at de ikke står registrert i noen register (opplysningen, kommunene, foretaksregisteret el.l.). Det er heller ikke en åpen forening. For å bli medlem må dette godkjennes av foreningen. De har ingen hjemmeside. For kontakt kan de nås på følgende adresser:

Nordre Øyeren fuglestasjon
Postboks 26
1911 Flateby

e-post:
nordreoyeren@fuglestasjon.no
Kontaktperson: Yngve Kvebæk

 

Informasjon om Nordre Øyeren finner du på
nordreoyeren.naturreservat.no